NETSİS EĞİTİMİ


Netsis Yetkili Eğitim Merkezleri
 
Netsis Kimdir?
 
Yerli ERP *(Kurumsal Kaynak Planlaması) sektörünün liderlerinden Netsis 1991 yılından bu yana uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş çözümleri geliştiriyor. Merkezi İzmir’de bulunan Netsis, faaliyetlerini İzmir, Urla, İstanbul ve Ankara ofislerinde sürdürüyor. Toplam 100 kişilik kadrosu, 9 eğitim merkezi, 30 çözüm ortağı ile 23 binin üzerinde müşteri ve 100 bini aşan kullanıcısına, iş süreçlerinin otomasyonuna yönelik bütünleşik çözümler sunan Netsis, iş çözümleri danışmanlığı da veriyor.
Farklı ölçek ve sektörlerdeki firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirdiği Redcode, Redcode Standard ve Entegre@ sonolarak Saas 7.0  çözümleri ile kurumların ve ticari toplulukların iş süreçlerinin entegrasyonunu gerçekleştiren şirket, e-Netsis,e-defter,e-imza,e-fatura iş çözümleriyle müşterilerinin yeni ekonomide yer almasını sağlayan yüzde 100 Türk sermayeli bir yazılım kuruluşudur.  
Neden Netsis Yetkili Eğitim Merkezleri
Netsis uygulamalarını bilmek iş dünyasında yerini almak isteyen kişilere artı bir değer katmaktadır. Bu gerçekle yola çıkan Netsis Yazılım, Netsis uygulamaları konusunda eğitim almak isteyen kişilere, kendi denetiminde yetkilendirmiş olduğu Eğitim Merkezlerini tavsiye eder.  
Netsis Yetkili Eğitim Merkezleri’nde Uygulanan Eğitim Programları 
Aşağıdaki eğitim programları, içerik, eğitmenler, ekipman, yer vb. tüm öğeler açısından Netsis tarafından onaylanmıştır. 
 
NOK – Netsis Onaylı Uzman Kullanıcı Sertifikalı Eğitim
Eğitim SüresiToplam 135 saat
Eğitim KapsamıBilgisayara giriş, Uygulamaya giriş, Uygulamaların çalışma prensipleri, İşletmelere ait kavramlar, Modüller arası entegrasyon kavramları, Cari hesaplar , Stok takibi , Sipariş, irsaliye, faturalama döngüsü temel kullanımı, Cari hesaplar, Stok ve Faturalama modülleri ileri kavramları ve kullanımı, Tahsilat kavramları, Kasa, Senet, Çek kullanımı, Dekont kavramı ve kullanımı, Banka hesapları kullanımı, Ön muhasebe ile Genel Muhasebe Entegrasyon işlemleri, Genel Muhasebe kavramları, Mali tabloların oluşturulması konularını kapsar.
NETSİS ÖN MUHASEBE KONULARI
Şirket Açma , Cari kart Açma , Stok Kartı Açma , Alış-Satış Faturası İşlenmesi , Alış-Satış İrsaliyesi İşlenmesi , Müşteri çek-Senet Girişi , Firma Çek-Senet Takibi , Kasa Gelir-Gider Kayıtları , Cari Hareket Takibi , Genel Borç-Alacak Takibi
NETSİS SATIŞ YÖNETİMİ
Müşteri İlişkileri Yönetimi , Kanal Yönetimi , Planlama , Müşteri Teklif-Sipariş-Fatura-İrsaliye-İrsaliye Faturalaştırma-Sipariş faturalaştırma , Sevk Emri-ambar Giriş-Depolararası Transfer , Sipariş teslimat Takibi
NETSİS SATIN ALMA YÖNETİMİ
Satıcı İlişkileri Yönetimi-Kanal Yönetimi-Planlama , Tedarik Zinciri Yönetimi , satıcı Talep-Sipariş-Fatura İrsaliye-İrsaliye Faturalaştırma-Sipariş Faturalaştırma , Sevk Emri-Ambar Giriş-Depolararası Transfer , Sipariş Teslimat Takibi
NETSİS LOJİSTİK VE STOK TAKİBİ
Stok Yönetimi-Kalite Kontrol , Maliyet Oluşturma ve Yöntemleri (AAOM-LİFO-FİFO), Lokal Depo , Planlama , Dinamik Depo , Barkodlu Satış-Sayım İşlemleri-Kantar Fişi
NETSİS FİNANS YÖNETİMİ
Esnek Yapılandırma , Cari Hesap Yönetim , Planlama , Cari Risk Takibi-Cari Hareket Raporları , Borç-Alacak Yaşlandırma Raporlamaları , Denetim listesi Raporlamaları , Ön Muhasebe-Genel Muhasebe Karşılaştırma Raporları-Cari Kayıtları Üzerinde Hızlı Değişiklikler , Kasa (Cari-Fatura-Çek-Senet-Transfer-Banka)iş ve işlemleri , Kasa Raporları-Defter Basımı , Müşteri ve Firma Çek-Senet Girişi , Tahsile Bankaya-Satıcıya Cirolanması-Genel Raporlamaları , Taksitli Satış Sistemi-Kredi Kartı-Şubeli Cari Takibi
NETSİS BANKA KAYITLARI
Banka Hesap Kayıtları-Hareket İşlemleri , Müşteri-Satıcı Havale-Eft kayıtları , Farklı Banka Hesapları arası Havale-Eft Kayıtları , Banka Hesapları arası Kayıtları , Banka Faiz-Kredi Hesapları ve Genel Banka Raporlamaları , Kredi Kartı İşlemleri ve Pos Bağlantı Kayıtları ile İlgili Raporlar , Tahsildeki Çek-Senet Dekont Kayıtları , Portföydeki Çek-Senet Dekont Kayıtları ,Cirodaki Çek-Senet Dekont Kayıtları , Karşılıksız ve Pretostolu Dekont Kayıtları , Genel-Gider Cari Hesap Dekont Kayıtları, Serbest Meslek Makbuzu  Dekont Kayıtları , Ödeme Dekont Kayıtları ve Raporlanması, İthalat-İhracat Dekont kayıtları-İptali-Kapatma iş ve İşlemleri , Damga Vergisi Kaydı ve Muhasebesi
NETSİS GENEL MUHASEBE
Hesap kodu ve alt hesap kodu Tanımlama, Tahsil-Tediye-Mahsup Açılış ve Kapanış, Yevmiye Fiş Girişi , Muhasebe parametre Kayıtları , Mükellef verilerinin Netsis'e entegrasyonu , Muhtasar-KDV-Geçici-Damga Vergisi Parametre Kayıtları , Kapatma Fiş Aktarımları , Aydan aya fiş aktarma kopyalama , Dönem sonu İşlemleri , Fiş Raporlama , Mizan Alma ve Kapatılmamış Fişlerin Bulunması ve Kapatılması , Kanuni Defter Basımı ve Dikkat Edilecek Kurallar , Mali Tablolar (Gelir Tablosu-Satışların Maliyeti-İşletme Bilançosu) , Denetim Listesi-Ön Muhasebeden Genel Muhasebeye Entegrasyon
NETSİS GENEL
Tüm modüllerde kullanılacak yardımcı tuşlar-modüller , Döviz Takip İşlemleri , Genel Parametre Kayıtları , Şirket/Şube İşlemleri ,Yedek Alma , Yedek Bilgiyi Geri Yükleme, Ek rehber oluşturma , Kullanıcı İşlemleri (Kayıt,İptal,Düzeltme ve İzleme Yetkilerini Belirleme-Şifreleme vb.), Dizayn (Bilgisayardan yazdırılacak Fatura-Çek-Senet-İrsaliye vb. )hazırlama , Sene sonu devir işlemleri , Ürün geri bildirim sistemi, E-defter , E-imza ,E-Fatura,Akıllı rehber uygulamaları
NETSİS LOG
Tüm kullanıcıların yapmış olduğu iş ve işlemleri takip edip raporlamak için
NETSİS RAPOR VE ANALİZ
Cari, stok, fatura, çek-senet,banka,sipariş,irsaliye,muhasebe,kasa,maliyet,üretim modülleri için isteğe bağlı rapor uygulamaları,müşteri ve satıcı mal ciro analiz raporlamaları, müşteri-satıcı mal analiz raporları,müşteri-satıcı mal 12 aylık analiz raporlamaları, isteğe bağlı değişik rapor alabilme özellikleri
 
Eğitim ZamanlamasıHafta içi      : 2  gün: 09:30-12:00 ,14:30-17:00-  Hafta Sonu: 09:00-12:40, 13:00-14:30 saatleri arasındadır.
Eğitim EkipmanıNetsis tarafından yetiştirilmiş sertifikalı eğitmenler, Her öğrenciye uygulama yapabileceği bir bilgisayar verilecektir.
Eğitim DeğerlendirmeEğitim dönemleri sonunda, Netsis tarafından denetlenen sınav yapılmakta, başarılı olan öğrencilere “Netsis Onaylı Kullanıcı” sertifikası verilmektedir.
Eğitim Sonrası Olanaklar
  • Bu eğitimi başarıyla tamamlamış kişiler, bir üst seviyede NOD programına katılmaya hak kazanırlar.
  • Netsis uygulamalarını kullanan müşterilerin istihdam talepleri, ağırlıklı olarak bu program sonucu başarılı olmuş kişiler tarafından karşılanmaktadır.
  • Ezgi Eğitim Merkezi Öğrencilerine iş bulmakta yardımcı olmaktadır
NOD  (Yukarıdaki eğitimi tamamlamış öğrencilerimiz eğitime katılabilir.)
Eğitim SüresiToplam 60 saat
Eğitim KapsamıModüller arası entegrasyon kavramlarının özeti, Şirket/şube kavramları, Cari hesaplar, Stok takibi, Faturalama işlemleri, Çek, Senet, Kasa, Banka, Dekont, Entegrasyon ve Genel Muhasebe modüllerinin temel uygulama özeti ve ileri uygulamaları, Rapor modülü ileri düzey kullanımı, Teknik eğitimler (kurulum işlemleri, veritabanı işlemleri), Üretim modülü kavramlar ve kullanımı, Kullanıcı işlemleri, Form dizaynları, Personel modülü kavramlar ve kullanım, Sabit kıymet modülü kavramlar ve kullanım eğitimlerini kapsar.
NETSİS CRM (MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
Pazarlama-Satış-Şikayet-Anket-Monitoring-Satış aktivite-Performans-Pazarlama raporları
NETSİS ÜRETİM
Üretim akış kontrol-Reçete hazırlama-İş istasyonu tanımlama-iş emri kaydı-üretim sonu kaydı-Fabrika bakım onarım-anlık üretim planlama-bütçe planlama-iş emri raporu-maliyet listesi-hammadde kullanım raporu
NETSİS MRP 1-MRP 2
Malzeme gereksinim planlama, İş istasyonu-makine-personel tanımlama,Ana üretim planlama,tahmin ile üretim planlama,Talep sipariş ve iş emri oluşturma,kapasite planlama raporları
NETSİS İNSAN KAYNAKLARI
Personel Bordro,Özlük Bilgileri-Nitelik-Yetkinlik, Eğitim-İşe alım-Performans Yönetimi,kariyer-Planlama-Bütçe-Organizasyon Yönetimi
Eğitim EkipmanıNetsis tarafından yetiştirilmiş sertifikalı eğitmenler Her öğrenciye uygulama yapabileceği bir bilgisayar verilecektir.
Kayıt Ön koşulu
  • NOK (Netsis Onaylı  Kullanıcı) bitirmiş olmak ve program sonunda NOK sertifikası almış olmak yada
  • Kayıt sırasında yapılacak ön deneme sınavında başarılı olmak
Eğitim Sonrası OlanaklarBu eğitimi tamamlamış tüm kişiler
  • Netsis tarafından yılda 4 kez düzenlenen “Netsis Onaylı Destek Uzmanı” sertifikalandırma sınavlarına giriş hakkı ile NODE düzeyi sertifika kazanma fırsatı elde edecekler.
  • Netsis’in düzenli olarak iş ortaklarının katılımına açtığı ileri eğitimlere katılım hakkı verilecektir.

  •             .